Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Obwieszczenie (2019-07-10 15:27:52)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa nowej oraz demontaż starej linii napowietrznej nN w miejscowości Wiewiórów.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-07-10 11:44:46)
ZMIANA OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI.

SUSZA ROLNICZA 2019 ROK (2019-07-08 15:27:16)
Wójt Gminy Dobryszyce informuje właścicieli gospodarstw rolnych, że w związku ze stwierdzeniem suszy na terenie województwa łódzkiego

Informacja - GOPS (2019-07-04 09:24:10)
dot. elektronicznych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-07-01 14:39:22)
w związku z ostrzeżeniem meteorologicznym II stopnia numer 48 wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - wystąpienie burz z gradem.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - PGWWP (2019-06-28 15:38:53)
dot. odmowy uzupełnienia decyzji z dnia 30.04.2019 r. znak: PO.RUZ.421.25.8.2019.KM

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych (2019-06-27 08:35:02)
w okresie lipiec 2019 r. - czerwiec 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Dobryszyce (2019-06-26 09:53:30)
w sprawie upałów.

Obwieszczenie (2019-06-12 13:50:28)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia w miejscowości Biała Góra

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2019-06-11 12:17:22)
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na wniosek GDDKiA w sprawie zmiany decyzji Wojewody Łódzkiego 381/13 z 04.11.2013 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 (...). 1 / 41  NASTEPNY