Nabór pracowników


Ogłoszenie o naborze (2013-12-04 09:42:40)
Zapraszamy do składania ofert pracy na stanowisko Menadżera Projektu w związku z realizowanym projektem „NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI – Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w Gminie Dobryszyce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet XI – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Ogłoszenie o naborze (2013-12-04 09:38:05)
Specjalista ds. Promocji

Informacja o wynikach naboru (2012-01-04 14:16:59)
na stanowisko pracy podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (2011-12-30 06:51:08)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat.

Ogłoszenie o naborze (2011-12-14 08:42:25)
na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat.

Informacja o wynikach naboru (2011-12-12 15:20:20)
na stanowisko pracy "Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego".

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (2011-12-06 14:26:25)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy "Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego".

Ogłoszenie o naborze (2011-11-18 10:52:10)
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego".

Informacja o wynikach naboru (2011-11-10 14:28:30)
na stanowisko pracy "Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego".

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. (2011-11-04 12:35:10)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy "Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego". 1 / 5  NASTEPNY