Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi ...Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. (2017-01-03 10:56:52)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XXVIII/154/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 18 listopada 2015 roku.

Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. (2015-12-21 12:37:00)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XVII/82/15 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 listopada 2015 roku.

Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku. (2014-01-02 13:31:37)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XLIV/269/13 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 26 listopada 2013 roku.

Plan współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku. (2010-12-22 13:55:34)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. zatwierdzono Uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 10 grudnia 2010 roku.


Plan współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku. (2009-06-03 13:06:37)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XXII/170/08 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Plan współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku. (2009-06-03 13:04:25)
rogram współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XIII/93/07 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 grudnia 2007 roku. 1 / 2  NASTEPNY