Konsulatcje społeczne


Ogłoszenie (2016-11-04 14:55:54)
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie (2015-11-10 15:52:26)
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016.

Informacja (2014-10-29 13:09:16)
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot. Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015.

Ogłoszenie (2014-04-16 14:00:17)
o spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Galonki w dn. 05.05.2014 r.

Ogłoszenie (2014-04-16 13:58:47)
o spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Zdania w dn. 05.05.2014 r.

Ogłoszenie (2013-11-05 15:24:18)
o spotkaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Informacja (2012-11-29 15:07:43)

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w Dobryszycach dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.Ogłoszenie (2012-10-03 09:02:58)
o spotkaniu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie (2012-09-18 09:37:01)
o spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Wiewiórów w dn. 25.09.2012 r.

Ogłoszenia (2012-08-28 14:41:21)
o spotkaniach z mieszkańcami sołectw: Zalesiczki [31.08.2012], Borowa [31.08.2012], Ruda [03.09.2012], Dobryszyce [03.09.2012], Rożny [04.09.2012], Borowiecko [24.09.2012], Blok Dobryszyce [24.09.2012]. 1 / 2  NASTEPNY