Uchwała nr XLVI/284/10 z dnia 2010-10-28


w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Pliki do pobrania:
  Uchwała XLVI/284/10
Rejestr zmian
Wprowadził Marcin Przybyłowicz 2010-12-16 10:47:28
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2010-12-16 10:47:50
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1051