2003


Kontrole zewnętrzne w 2003 roku.
Kontrola dotycząca wykonywania zadań powierzonych gminie z zakresu prawa budowlanego. (2005-12-06 11:15:36)
W dniu 27 listopada 2003 roku została przeprowadzona w Urzędzie Gminy przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku kontrola dotycząca wykonywania zadań powierzonych gminie z zakresu prawa budowlanego.

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy. (2005-12-06 11:13:24)
W dniu 21 maja 2003 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb. kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy.

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego. (2005-12-06 11:01:16)
W dniu 21 maja 2003 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb. kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego.

Kontrola prawidłowości rejestracji stanu cywilnego. (2005-12-06 10:58:04)
W dniu 16 maja 2003 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Referat ds. Paszportowych Delegatury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Kontrola problemowa w zakresie dowodów osobistych. (2005-12-06 10:38:35)
W dniu 16 maja 2003 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi – Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim kontrola problemowa w zakresie dowodów osobistych.

Kontrola problemowa w zakresie ewidencji ludności. (2005-12-06 10:36:15)
W dniu 16 maja 2003 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim kontrola problemowa w zakresie ewidencji ludności.

Kontrola realizacji zadań obronnych. (2005-12-02 13:26:23)
W dniu 14 maja w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kontrola realizacji zadań obronnych w Urzędzie Gminy w Dobryszycach.


Kontrola problemowa w zakresie ewidencji, konserwacji i magazynowania sprzętu OC. (2005-12-01 11:26:34)
W dniu 15 kwietnia 2003 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola problemowa w zakresie ewidencji, konserwacji i magazynowania sprzętu OC.