2004


Kontrole zewnętrzne w 2004 roku.
Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych. (2005-12-06 11:20:44)
W dniach od 6 września do 28 października 2004 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych.