2005Kontrola Gminy Dobryszyce przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi. (2005-12-12 10:54:53)
W dniach 9-10 lutego 2005 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi kontrola Urzędu Gminy.

Kontrola Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy w Radomsku. (2005-12-06 11:46:25)
W dniu 14 lutego 2005 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Urząd Skarbowy w Radomsku kontrola Urzędu Gminy.

Kontrola Urzędu gminy przez Urząd Kontroli Skarbowej. (2005-12-06 11:44:21)
W dniach 9-10 lutego 2005 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi kontrola Urzędu Gminy.