Kontrola Urzędu gminy przez Urząd Kontroli Skarbowej.


W dniach 9-10 lutego 2005 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi kontrola Urzędu Gminy.

Przedmiot i zakres kontroli:
Kontrola prawidłowości klasyfikacji podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych w Programie SAPARD przez wybranych beneficjentów tego Programu.

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli zawierającym 7 stron i klauzulę „tylko do użytku służbowego” sporządzonym przez 2 pracowników UKS, podpisanym przez tych pracowników i osobę pełniącą obowiązki Skarbnika Gminy.


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2005-12-06 11:46:04
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2005-12-06 11:46:04
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 903