2003Kontrola wewnętrzna na stanowisku podinspektora ds zamówień publicznych i ochrony środowiska. (2005-12-09 11:21:13)
W dniu 23 października 2003 r. została przeprowadzona przez Sekretarza Gminy kontrola wewnętrzna na stanowisku podinspektora ds zamówień publicznych i ochrony środowiska.

Kontrola wewnętrzna na stanowisku inspektora ds organizacyjnych i obsługi Rady Gminy. (2005-12-09 11:19:20)
W dniu 22 września 2003 r. została przeprowadzona przez Sekretarza Gminy kontrola wewnętrzna na stanowisku inspektora ds organizacyjnych i obsługi Rady Gminy.

Kontrola wewnętrzna na stanowisku inspektora ds rolnictwa. (2005-12-09 11:17:52)
W dniu 30 kwietnia 2003 r. została przeprowadzona przez Sekretarza Gminy Annę Gabryś kontrola wewnętrzna na stanowisku inspektora ds rolnictwa.

Kontrola wewnętrzna na stanowisku podinspektora ds księgowości i bhp. (2005-12-09 11:15:13)
W dniu 15 stycznia 2003 roku została przeprowadzona przez Sekretarza Gminy Annę Gabryś kontrola wewnętrzna na stanowisku podinspektora ds księgowości i bhp.