Podatek od środków transportowychPodatek od środków transportowych na 2018 rok. (2018-01-17 08:36:35)
Stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok reguluje Uchwała Nr XXXIX/215/17 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 20 listopada 2017 r.

Podatek od środków transportowych na 2017 rok. (2017-01-04 10:29:58)
Stawki podatku od środków transportowych na 2017 rok reguluje Uchwała Nr XXVIII/148/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 18 listopada 2016 r.

Podatek od środków transportowych na 2016 rok. (2015-12-18 11:29:32)
Stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok reguluje Uchwała Nr XVII/76/15 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 listopada 2015 r.

Podatek od środków transportowych na 2015 rok. (2015-01-08 11:53:31)

Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok reguluje Uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 9 grudnia 2014 r.Podatek od środków transportowych na 2014 rok. (2014-01-02 11:22:06)
Stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok reguluje Uchwała Nr XLIV/264/13 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 26 listopada 2013 r.

Podatek od środków transportowych na 2013 rok. (2012-12-17 14:02:30)
Stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok reguluje Uchwała Nr XXX/185/12 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 listopada 2012 r.

Podatek od środków transportowych na 2012 rok. (2012-06-04 08:17:14)
Stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok reguluje Uchwała Nr XIX/101/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 listopada 2011 r.

Podatek od środków transportowych na 2010 rok. (2010-01-04 09:09:52)
Stawki podatku od środków transportowych na 2010 rok reguluje Uchwała Nr XXXIV/222/09 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 listopada 2009 r.

Podatek od środków transportowych na 2009 rok. (2009-01-02 14:21:40)
Stawki podatku od środków transportowych na 2009 rok reguluje Uchwała Nr XX/161/08 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 17 listopada 2008 r.

Podatek od środków transportowych na 2007 rok. (2007-01-18 10:54:42)
Stawki podatku od środków transportowych na 2007 rok reguluje Uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 6 grudnia 2006 rok. 1 / 2  NASTEPNY