Podatek od nieruchomościPodatek od nieruchomości obowiązujący w 2016 roku. (2015-12-18 13:04:21)
Wysokość stawki podatku od nieruchomości w 2016 roku reguluje Uchwała Nr XVII/78/15 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 listopada 2015 roku.

Podatek od nieruchomości obowiązujący w 2015 roku. (2015-01-08 12:26:01)
Wysokość stawki podatku od nieruchomości w 2015 roku reguluje Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 9 grudnia 2014 roku.

Podatek od nieruchomości obowiązujący w 2014 roku. (2014-01-02 11:40:28)
Wysokość stawki podatku od nieruchomości w 2014 roku reguluje Uchwała Nr XLIV/266/13 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 26 listopada 2013 roku.

 Podatek od nieruchomości obowiązujący w 2013 roku. (2012-12-18 15:16:10)
Wysokość stawki podatku od nieruchomości w 2013 roku reguluje Uchwała Nr XXX/187/12 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 listopada 2012 roku.

Podatek od nieruchomości obowiązujący w 2012 roku. (2012-06-04 08:20:38)
Wysokość stawki podatku od nieruchomości w 2012 roku reguluje Uchwała Nr XIX/103/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 listopada 2011 roku.

Podatek od nieruchomości obowiązujący w 2009 roku. (2009-01-02 14:30:40)
Wysokość stawki podatku od nieruchomości w 2009 roku reguluje Uchwała Nr XX/160/08 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 17 listopada 2008 roku.

Podatek od nieruchomości obowiązujący w 2008 roku. (2008-10-21 14:25:18)
Wysokość stawki podatku od nieruchomości w 2008 roku reguluje Uchwała Nr XII/85/07 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 listopada 2007 roku. 1 / 2  NASTEPNY