Podatek od posiadania psówPodatek od posiadania psów z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku. (2005-12-30 09:40:33)
Wysokość stawki podatku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku określa Uchwała Nr II/17/2002 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 2 grudnia 2002 roku.