Opłata administracyjnaOpłata administracyjna. (2005-12-30 08:47:05)
Opłatę administracyjną określa Uchwała Nr X/85/2004 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 11 marca 2004 roku.