Opłata za wodęTaryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2018 roku. (2018-01-17 08:45:47)
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. reguluje Uchwała Nr XXXIX/212/17 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 20 listopada 2017 roku.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2017 roku. (2017-01-04 10:52:11)
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. reguluje Uchwała Nr XXVIII/145/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 18 listopada 2016 roku.

(2015-12-18 10:54:39)
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. reguluje Uchwała Nr XVII/73/15 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 listopada 2015 roku.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2015 roku. (2015-01-08 11:36:30)
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. reguluje Uchwała Nr III/8/14 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 9 grudnia 2014 roku.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2014 roku. (2014-01-02 10:38:45)
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. reguluje Uchwała Nr XLIV/261/13 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 26 listopada 2013 roku.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2013 roku. (2012-12-17 13:12:14)
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. reguluje Uchwała Nr XXX/182/12 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 listopada 2012 roku.

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2008 roku. (2008-10-24 14:09:08)
Taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę reguluje Uchwała Nr XII/89/07 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 listopada 2007 roku. 1 / 2  NASTEPNY