Opłata za ściekiOpłata za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków w 2018 roku. (2018-01-17 09:33:49)
Opłatę za 1 m3 ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków Dobryszyce pojazdami asenizacyjnymi określa Uchwała Nr XXXIX/214/17 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 20 listopada 2017 roku.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2018 roku. (2018-01-17 09:31:55)
Taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. określa Uchwała Nr XXXIX/213/17 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 20 listopada 2017 roku.

Opłata za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków w 2017 roku. (2017-01-04 11:01:26)
Opłatę za 1 m3 ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków Dobryszyce pojazdami asenizacyjnymi określa Uchwała Nr XXVIII/147/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 18 listopada 2016 roku.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2017 roku. (2017-01-04 10:59:46)
Taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. określa Uchwała Nr XXVIII/146/16 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 18 listopada 2016 roku.

Opłata za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków w 2016 roku. (2015-12-18 11:17:47)
Opłatę za 1 m3 ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków Dobryszyce pojazdami asenizacyjnymi określa Uchwała Nr XVII/75/15 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 listopada 2015 roku.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2016 roku. (2015-12-18 11:00:22)
Taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. określa Uchwała Nr XVII/74/15 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 listopada 2015 roku.

Opłata za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków w 2015 roku. (2015-01-08 11:47:39)
Opłatę za 1 m3 ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków Dobryszyce pojazdami asenizacyjnymi określa Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 9 grudnia 2014 roku.

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2015 roku. (2015-01-08 11:42:48)
Taryfę za zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. określa Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 9 grudnia 2014 roku.

Opłata za ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków w 2014 roku. (2014-01-02 11:04:15)
Opłatę za 1 m3 ścieków dowożonych do Oczyszczalni Ścieków Dobryszyce pojazdami asenizacyjnymi określa Uchwała Nr XLIV/263/13 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 26 listopada 2013 roku. 1 / 2  NASTEPNY