Ogłoszenia


Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobryszyce, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl,
faxem na nr 44 681 10 28,
telefonicznie na nr 44 681 11 93, 681 11 68,
drogą pocztową.

Formularz celem uzyskania bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych


 


Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (2020-03-20 13:56:00)
dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 51/20 o zmianie decyzji Wojewody Łódzkiego 381/13 z 04.11.2013 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A1 (...).

KOMUNIKAT (2020-03-18 13:01:30)
dot. PSZOK

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2020-03-17 14:17:27)
dot. zmiany pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

KOMUNIKAT (2020-03-16 08:08:20)
dot. czasowego zamknięcia Urzędu Gminy dla Petentów

Zarządzenie Nr 6/20 ŁPWIS (2020-03-13 07:57:08)
w sprawie zaleceń dla mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Komunikat (2020-03-11 15:21:15)
dot. zagrożenia epidemią koronawirusa.

Komunikat (2020-03-10 14:19:15)
dot. zakazu wypalania traw.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-03-10 09:31:13)
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszenie (2020-03-05 11:45:56)
o wyborze projektu służącego rozwojowi sportu na terenie Gminy Dobryszyce na rok 2020.

Ogłoszenie Wójta Gminy Dobryszyce (2020-03-05 11:40:25)
dot. możliwości składania wniosków na dofinansowanie w zakresie demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Dobryszyce.POPRZEDNI  2 / 47  NASTEPNY