Obwieszczenie


o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Blok Dobryszyce.

Znak: 6733.04.07.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Blok Dobryszyce, gm. Dobryszyce na terenie obejmujące działki o numerach ewidencyjnych 669; 718/1- obręb geodezyjny Blok Dobryszyce, gm. Dobryszyce, w dniu 05.09.2019 roku Wójt Gminy Dobryszyce wydał decyzję NR 04/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2019-09-05 22:05:16
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2019-09-05 22:05:16
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 116