Nabór pracowników


Ogłoszenie o naborze (2019-11-22 12:57:44)
na wolne stanowisko urzędnicze: Młodszy referent ds. obsługi kasy i księgowości budżetowej.

Ogłoszenie o naborze (2019-10-09 12:54:52)
na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska.

Ogłoszenie o naborze (2019-09-10 14:13:07)
na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska.

Ogłoszenie o naborze (2019-08-08 14:47:08)
na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska.

Ogłoszenie o naborze (2019-03-12 14:56:10)
na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy

Ogłoszenie o naborze (2013-12-04 09:42:40)
Zapraszamy do składania ofert pracy na stanowisko Menadżera Projektu w związku z realizowanym projektem „NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI – Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w Gminie Dobryszyce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet XI – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Ogłoszenie o naborze (2013-12-04 09:38:05)
Specjalista ds. Promocji

Informacja o wynikach naboru (2012-01-04 14:16:59)
na stanowisko pracy podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne (2011-12-30 06:51:08)
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat.

Ogłoszenie o naborze (2011-12-14 08:42:25)
na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej i opłat. 1 / 5  NASTEPNY