Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi ...Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. (2015-12-21 12:37:00)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XVII/82/15 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 listopada 2015 roku.

Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku. (2014-01-02 13:31:37)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XLIV/269/13 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 26 listopada 2013 roku.

Plan współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku. (2010-12-22 13:55:34)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. zatwierdzono Uchwałą Nr III/13/10 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 10 grudnia 2010 roku.


Plan współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku. (2009-06-03 13:06:37)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XXII/170/08 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 grudnia 2008 roku.

Plan współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2008 roku. (2009-06-03 13:04:25)
rogram współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XIII/93/07 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 27 grudnia 2007 roku.

Plan współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku. (2009-06-03 12:59:31)
Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 r. zatwierdzono Uchwałą Nr IV/24/07 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 14 lutego 2007 roku.

Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2006 roku. (2006-03-15 11:56:55)

Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XXXIII/193/06 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 28 lutego 2006 roku.Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi w 2005 roku. (2006-01-26 08:38:25)

Program współpracy Gminy Dobryszyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r. zatwierdzono Uchwałą Nr XXII/134/2005 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 24 marca 2005 roku.

POPRZEDNI  2 / 2