Uchwała II/103/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 kwietnia 2006r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za 2005 rok.


Uchwałą II/103/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2006 roku pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie Wójta Gminy Dobryszyce z wykonania budżetu za 2005 rok. 

Uchwała Składu Orzekającego Nr II/103/2006

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2006-06-01 14:57:23
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2006-07-27 09:33:59
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1098