Wykonanie budżetu Gminy Dobryszyce za 2006 rok.
Wójt Gminy podaje informację o wykonaniu budżetu Gminy Dobryszyce za 2006 rok.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
A. DOCHODY 8.131.908,00 8.140.425,44
B. WYDATKI (1+2) z tego: 8.412.740,00 7.669.329,56
     1. Wydatki bieżące 7.018.040,00 6.642.398,91
     2. Wydatki majątkowe 1.394.700,00 1.026.930,65
C. DEFICYT (A-B)

NADWYŻKA
-280.832,00
471.095,88
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 280.832,00 280.831,65
  D1. Przychody ogółem z tego: 443.331,00 443.331,00
     1. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
     2. Środki na pokrycie deficytu, w tym: 443.331,00 443.331,00
         a) wolne środki 443.331,00 443.331,00
  D2. Rozchody ogółem z tego: 162.499,00 162.499,35
     1. Spłaty kredytów i pożyczek 162.499,00 162.499,35

 

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2007-03-06 14:28:27
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2007-03-06 14:28:27
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1137