Wykonanie budżetu Gminy Dobryszyce za I półrocze 2006 roku.
Wójt Gminy podaje informację o wykonaniu budżetu Gminy Dobryszyce za I półrocze 2006 roku.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
A. DOCHODY 7.382.738,00 4.009.924,63
B. WYDATKI (1+2) z tego: 8.478.770,00 3.370.092,47
     1. Wydatki bieżące 6.422.770,00 3.240.546,01
     2. Wydatki majątkowe 2.056.000,00 129.546,46
C. DEFICYT (A-B)

NADWYŻKA
-1.096.032,00

639.832,16
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1.096.032,00 356.431,65
  D1. Przychody ogółem z tego: 1.323.331,00 443.331,00
     1. Kredyty i pożyczki 880.000,00 0,00
     2. Środki na pokrycie deficytu, w tym: 443.331,00 443.331,00
         a) wolne środki 443.331,00 443.331,00
  D2. Rozchody ogółem z tego: 227.299,00 86.899,35
     1. Spłaty kredytów i pożyczek 227.299,00 86.899,35

 

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2006-07-27 09:44:14
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2006-07-27 09:44:14
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1097