Wykonanie budżetu Gminy Dobryszyce za I kwartał 2007 roku.
Wójt Gminy podaje informację o wykonaniu budżetu Gminy Dobryszyce za I kwartał 2007 roku.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
A. DOCHODY 8.427.072,00 2.310.565,56
B. WYDATKI (1+2) z tego: 10.005.800,00 1.866.096,96
     1. Wydatki bieżące 6.952.800,00 1.860.431,46
     2. Wydatki majątkowe 3.053.000,00 5.665,50
C. DEFICYT (A-B)

NADWYŻKA
- 1.578.728,00

444.468,60
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1.578.728,00 714.128,00
  D1. Przychody ogółem z tego: 1.729.928,00 751.928,00
     1. Kredyty i pożyczki 978.000,00 0,00
     2. Nadwyżka z lat ubiegłych 471.096,00 471.096,00
     3. Wolne środki 280.832,00 280.832,00
  D2. Rozchody ogółem z tego: 151.200,00 37.800,00
     1. Spłaty kredytów i pożyczek 151.200,00 37.800,00

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2007-04-25 15:31:55
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2007-05-09 12:48:55
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1090