WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UMORZONO ZNACZNE KWOTY ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNEJ W OKRESIE OD 01.01.2006r. DO 31.12.2006r.
Lp. Imię i nazwisko lub nazwa (firma) Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość) Kwota umorzonych zaległości podatkowych Z tego: Powód umorzenia1)
należność główna odsetki za zwłokę opłata prolongacyjna
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Zbigniew Wiaderek Blok Dobryszyce,
ul. Dobryszycka 77
3230,00 2561,00 669,00 0 5
2. Agnieszka Ciupa Rożny 24
Dobryszyce
0 0 1558,00 0 5
3. Zbigniew Wiaderek Blok Dobryszyce,
ul. Dobryszycka 77
0 0 1659,00 0 5
4. Zygmunt Sadawa Blok Dobryszyce,
ul. Kochanowskiego 119
1849,00 710,00 1139,00 0 1
5. Stanisław Krupski i inni Dobryszyce,
ul. Radomszczańska 23
1493,80 550,80 943,00 0 1
6. Magdalena Borowiecka Radomsko,
ul. Reymonta 37/6
2808,00 860,00 1948,00 0 1
7. Aneta Dróżka i inni Biała Góra 25,
Dobryszyce
1541,820 609,80 932,00 0 1

1) Powód umorzenia:
1 – umorzenie na podstawie art. 67d § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.);
2 – umorzenie na podstawie art. 67d § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej;
3 – umorzenie na podstawie art. 67d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej;
4 – umorzenie na podstawie art. 67d § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej;
5 – umorzenie na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej – uzasadniony ważny interes podatnika;
6 – umorzenie na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej – uzasadniony ważny interes publiczny;
7 – umorzenie na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej – uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny;


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2007-05-31 10:02:02
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2007-05-31 10:02:02
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1180