WYKAZ OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG W POSTACI ODROCZEŃ TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ROZŁOŻONO ZAPŁATĘ PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ NA RATY W OKRESIE OD 01.01.2006r. DO 31.12.2006r.
Lp. Imię i nazwisko lub nazwa (firma) Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość) Kwota umorzonych zaległości podatkowych Z tego: Kwota odroczenia terminu płatności
należność główna odsetki za zwłokę opłata prolongacyjna
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Alicja Kowalska Żarki 5
Dobryszyce
624,50 557,50 67,00 0 0
2. Kamila Dróżka i inni Biała Góra 25
Dobryszyce
2988,50 2095,50 893,00 0 0
3. Zbigniew Wiaderek Blok Dobryszyce,
ul. Dobryszycka 77
19 479,00 18 925,00 554,00 0 2743,00
4. Izabella Bober Wiewiórów 138
Lgota Wielka
595,60 595,60 0 0 0

Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2007-05-31 10:11:55
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2007-05-31 10:11:55
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1114