Wykonanie budżetu Gminy Dobryszyce za I półrocze 2007 roku.
Wójt Gminy podaje informację o wykonaniu budżetu Gminy Dobryszyce za I półrocze 2007 roku.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
A. DOCHODY 8.637.092,30 4.396.129,77
B. WYDATKI (1+2) z tego: 10.215.820,30 4.110.276,06
     1. Wydatki bieżące 7.114.423,30 3.668.448,22
     2. Wydatki majątkowe 3.101.397,00 441.827,84
C. DEFICYT (A-B)

NADWYŻKA
- 1.578.728,00
285.853,71
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1.578.728,00 676.328,00
  D1. Przychody ogółem z tego: 1.729.928,00 751.928,00
     1. Kredyty i pożyczki 978.000,00 0,00
     2. Nadwyżka z lat ubiegłych 471.096,00 471.096,00
     3. Wolne środki 280.832,00 280.832,00
  D2. Rozchody ogółem z tego: 151.200,00 75.600,00
     1. Spłaty kredytów i pożyczek 151.200,00 75.600,00

 

 

WÓJT GMINY

 


mgr inż. Jan Pawlikowski

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2007-07-25 12:01:45
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2007-07-25 12:01:45
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1073