Wykonanie budżetu Gminy Dobryszyce za III kwartał 2007 roku.
Wójt Gminy podaje informację o wykonaniu budżetu Gminy Dobryszyce za III kwartał 2007 roku.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
A. DOCHODY 8.852.975,60 6.551.001,62
B. WYDATKI (1+2) z tego: 10.169.223,60 6.450.485,38
     1. Wydatki bieżące 7.195.845,60 5.249.337,99
     2. Wydatki majątkowe 2.973.378,00 1.201.147,39
C. DEFICYT (A-B)

NADWYŻKA
- 1.316.248,00
100.516,24
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1.316.248,00 638.528,00
  D1. Przychody ogółem z tego: 1.467.448,00 751.928,00
     1. Kredyty i pożyczki 715.520,00 0,00
     2. Nadwyżka z lat ubiegłych 471.096,00 471.096,00
     3. Wolne środki 280.832,00 280.832,00
  D2. Rozchody ogółem z tego: 151.200,00 113.400,00
     1. Spłaty kredytów i pożyczek 151.200,00 113.400,00

 

 

WÓJT GMINY

 


mgr inż. Jan Pawlikowski

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2007-10-26 13:50:55
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2007-10-26 13:50:55
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1094