Realizacja budżetu za 2007 rok.


 Wójt Gminy podaje informację o wykonaniu budżetu Gminy Dobryszyce za 2007 rok.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
A. DOCHODY 9.038.335,48 9.027.560,87
B. WYDATKI (1+2) z tego: 10.247.719,48 9.371.930,93
     1. Wydatki bieżące 7.368.341,48 7.038.015,62
     2. Wydatki majątkowe 2.879.378,00 2.333.915,31
C. DEFICYT (A-B)

NADWYŻKA
-1.209.384,00


-344.370,06


D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1.209.384,00 898.248,00
  D1. Przychody ogółem z tego: 1.360.584,00 1.049.448,00
     1. Kredyty i pożyczki 608.656,00 297.520,00
     2. Nadwyżka z lat ubiegłych: 471.096,00 471.096,00
     3. Wolne środki 280.832,00 280.832,00
  D2. Rozchody ogółem z tego: 151.200,00 151.200,00
     1. Spłaty kredytów i pożyczek 151.200,00 151.200,00

 

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2008-02-27 08:33:24
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2008-02-27 08:33:24
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1122