Regulamin utrzymania czystości i porządkuRegulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobryszyce - 2007. (2007-05-22 15:30:39)
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Dobryszyce zatwierdzono Uchwałą Nr V/33/07 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 30 marca 2007 roku.