2008Uchwała II/385/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Dobryszyce. (2008-01-28 14:57:29)
Uchwałą II/385/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2007 roku pozytywnie zaopiniowano możłiwość sfinansowania w 2008 roku planowanego deficytu Budżetu Gminy Dobryszyce oraz pozytywnie zaopiniowano prawidłowość prognozy kwoty długu załączonej do projektu budżetu Gminy Dobryszyce na 2008 rok.

Uchwała II/405/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Dobryszyce na 2008 rok. (2008-01-28 14:51:24)
Uchwałą II/405/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2007 roku pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu Gminy Dobryszyce na 2008 rok.