Wykonanie budżetu Gminy Dobryszyce za I kwartał 2008 roku.
Wójt Gminy podaje informację o wykonaniu budżetu Gminy Dobryszyce za I kwartał 2008 roku.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
A. DOCHODY 9.066.097,00 2.634.856,15
B. WYDATKI (1+2) z tego: 10.085.097,00 2.098.891,23
     1. Wydatki bieżące 7.732.097,00 2.089.609,03
     2. Wydatki majątkowe 2.353.000,00 9.282,20
C. DEFICYT (A-B)

NADWYŻKA
- 1.019.000,00

535.964,92
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1.019.000,00 516.077,00
  D1. Przychody ogółem z tego: 1.206.000,00 553.877,00
     1. Kredyty i pożyczki 652.123,00 0,00
     2. Wolne środki 553.877,00 553.877,00
  D2. Rozchody ogółem z tego: 187.000,00 37.800,00
     1. Spłaty kredytów i pożyczek 187.000,00 37.800,00

 

 

WÓJT GMINY

 


mgr inż. Jan Pawlikowski

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2008-04-28 10:14:12
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2008-04-28 10:14:12
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1132