Wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jdnostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono znaczne kwoty zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolonggacyjnej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Lp. Imię i nazwisko lub nazwa (firma) Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość) Kwota umorzonych zaległości podatkowych Z tego: Powód umorzenia1)
należność główna odsetki za zwłokę opłata prolongacyjna
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Prymasa Wyszyńskiego 14,
97-500 Radomsko
2424,00 2184,00 240,00 0 6
2. Siwecki zbigniew Galonki 46
Dobryszyce
1285,40 906,40 379,00 0 5
1. Szpital Powiatowy w Radomsku ul. Prymasa Wyszyńskiego 14,
97-500 Radomsko
4938,98 3131,98 1807,00 0 6


1) Powód umorzenia:
  1. umorzenie na podstawie art 67 d pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)
  2. umorzenie na podstawie art 67 d § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej
  3. umorzenie na podstawie art 67 d § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej
  4. umorzenie na podstawie art 67 d § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej
  5. umorzenie na podstawie art 67 a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - uzasadniony ważny interes podatnika
  6. umorzenie na podstawie art 67 a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - uzasadniony ważny interes publiczny
  7. umorzenie na podstawie art 67 a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej - uzasadniony ważny interes podatnika i interes publiczny

Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2008-04-29 14:40:05
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2008-04-29 14:40:05
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1178