Wykaz osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w postaci odroczeń terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, rozłożono zapłatę podatku lub zaległości podatkowej na raty w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Lp. Imię i nazwisko lub nazwa (firma) Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość) Kwota umorzonych zaległości podatkowych Z tego: Kwota odroczenia terminu płatności
należność główna odsetki za zwłokę opłata prolongacyjna
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. kulka Małgorzata Biała Góra 25a
Dobryszyce
2541,30 2141,30 400,00 0 0
2. Kucharski Jan i Grażyna Rożny 53
Dobryszyce
915,70 649,70 266,00 0 0

Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2008-04-29 14:47:47
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2008-04-29 14:47:47
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1107