Wykonanie budżetu Gminy Dobryszyce za II kwartały 2008 roku.
Wójt Gminy podaje informację o wykonaniu budżetu Gminy Dobryszyce za II kwartały 2008 roku.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
A. DOCHODY 9.256.413,69 4.988.847,49
B. WYDATKI (1+2) z tego: 10.575.290,69 4.227.914,76
     1. Wydatki bieżące 7.952.290,69 4.102.852,49
     2. Wydatki majątkowe 2.623.000,00 125.062,27
C. DEFICYT (A-B)

NADWYŻKA
- 1.318.877,00
760.932,73
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1.318.877,00 477.877,00
  D1. Przychody ogółem z tego: 1.505.877,00 553.877,00
     1. Kredyty i pożyczki 952.000,00 0,00
     2. Wolne środki 553.877,00 553.877,00
  D2. Rozchody ogółem z tego: 187.000,00 76.000,00
     1. Spłaty kredytów i pożyczek 187.000,00 76.000,00

 

 

WÓJT GMINY

 


mgr inż. Jan Pawlikowski

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2008-07-28 15:09:36
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2008-07-28 15:09:36
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1148