Wykonanie budżetu Gminy Dobryszyce za III kwartały 2008 roku.
Wójt Gminy podaje informację o wykonaniu budżetu Gminy Dobryszyce za III kwartały 2008 roku.

 

WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE
A. DOCHODY 9.745.502,69 7.741.447,98
B. WYDATKI (1+2) z tego: 10.912.379,69 7.124.754,23
     1. Wydatki bieżące 8.453.679,69 6.066.116,81
     2. Wydatki majątkowe 2.458.700,00 1.058.637,42
C. DEFICYT (A-B)

NADWYŻKA
- 1.166.877,00
616.693,75
D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1.166.877,00 432.027,00
  D1. Przychody ogółem z tego: 1.353.877,00 553.877,00
     1. Kredyty i pożyczki 800.000,00 0,00
     2. Wolne środki 553.877,00 553.877,00
  D2. Rozchody ogółem z tego: 187.000,00 121.850,00
     1. Spłaty kredytów i pożyczek 187.000,00 121.850,00

 


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2008-10-29 11:30:47
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2008-10-29 11:30:47
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1118