Budżet 2008Budżet Gminy Dobryszyce na 2008 r. (2008-02-27 08:36:57)
Budżet Gminy Dobryszyce na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIII/94/07 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 27 grudnia 2007 roku.