20097624/07/09 (2009-09-14 13:21:03)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3509E Kietlin-Dobryszyce.

7624/06/09 (2009-09-14 13:00:26)
Oczyszczalnia wód technologicznych na terenie zakładu przerobu odpadowych drożdży piwowarskich firmy BIO-AGRO Sp. z o.o.

7624/02/09 (2009-04-01 13:59:35)
Budowa zespołu 4 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i liniami kablowymi.

7624/01/09 (2009-02-20 15:15:26)
Dobudowa budynku warsztatu i zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych dla funkcji usług blacharskich i lakierni samochodowej - Blok Dobryszyce.