Uchwała II/56/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie opinii dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobryszycach o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Dobryszyce.


Uchwałą II/56/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 kwietnia 2010 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobryszycach o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Dobryszyce.Pliki do pobrania:
Plik  Uchwała II/56/2010
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2010-05-13 10:59:10
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2010-05-13 10:59:44
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1138