Budżet 2009(2012-01-16 14:59:46)
Budżet Gminy Dobryszyce na 2009 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXII/169/08 Rady Gminy Dobryszyce z dnia 29 grudnia 2008 roku.