2010


Dodatkowe informacje dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast znaleźć można na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej (http://www.pkw.gov.pl)

Wizualizacja wyborów dostępna jest pod adresem (http://wybory2010.pkw.gov.pl)
Pliki do pobrania:
  01 - Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy o

  02 - Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

  03 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

  04 - Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego

  04 - Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego (tylko jedna gmina do 20 tyś mieszkańców)

  05 - Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

  06 - Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i zamiarze wspólnego zgłaszania kandydatów na radnych

  07 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

  08 - OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

  09 - OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW (tylko jedna gmina do 20 tyś mieszkańców)

  10 - Wykaz podpisów

  11 - Zawiadomienie

  12 - Oświadczenie osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców

  13 - Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada

  14 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

  15 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

  16 - Wyjaśnienia o zasadacg gospodarki finansowej ...

  17 - Komunikat Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach

  18 - Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

  19 - Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów na gminnych, miejskich i powiatowych komisji wyborczych

  20 - Okręgi wyborcze

  21 - Obwody głosowania

  22 - Obwieszczenie Wójta Gminy o okręgach, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej (...)

  23 - Wykaz miejsc na obszarze Gminy Dobryszyce przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

  24 - Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

  25 - Obwieszczenie Starosty Radomszczańskiego

  26 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

  27 - Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej

  28 - Informacja o składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Radomsku

  29 - Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

  30 - Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Dobryszycach

  30 - Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej o losowaniu kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

  31 - Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Dobryszycach

  32 - Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Dobryszycach

  33 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 04.09.2010 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych (...)

  34 - Wzór zgloszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

  35 - Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dn. 21 października 2010 r.

  36 - Obwieszczenie Wójta Gminy Dobryszyce z dn. 25.10.2010 r

  37 - Wzór zaświadczenia dla męza zaufania i zastępcy pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego

  38 - Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

  39 - Komunikat GKW z dn. 02.11.2010 r.

  40 - Uchwała Nr 4/2010 GKW z dn. 02.11.2010 r.

  41 - Uchwała Nr 5/2010 GKW z dn. 02.11.2010 r.

  42 - Uchwała Nr 6/2010 GKW z dn. 04.11.2010 r.

  43 - Uchwała Nr 7/2010 GKW z dn. 04.11.2010 r.

  44 - Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dobryszyce

  45 - Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach do Rady Gminy w Dobryszycach

  46 - Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych

  47 - Uchwały GKW z dn. 12.11.2010 r.

  48 - Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Wójta Gminy

  49 - Protokół z wyborów do Rady Gminy

  49-1 - Zestawienie wyników głosowania - okręg nr 1

  49-2 - Zestawienie wyników głosowania - okręg nr 2

  49-3 - Zestawienie wyników głosowania - okręg nr 3

  49-4 - Zestawienie wyników głosowania - okręg nr 4

  49-5 - Zestawienie wyników głosowania - okręg nr 5

  49-6 - Zestawienie wyników głosowania - okręg nr 6

  50 - komunikat komisarza Wyborczego w Piotrkowie tryb. z dnia 8 marca 2011 r.
Rejestr zmian
Wprowadził Marcin Przybyłowicz 2010-09-21 09:43:02
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2011-03-14 16:08:25
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 2898