20116220.08.2011 (2011-11-09 10:44:47)
Eksploatacja kruszywa naturalnego z projektowanego złoża "Blok Dobryszycki II" miejscowość Malutkie, gmina Dobryszyce, powiat radomszczański, województwo łódzkie na działkach o nr ewid. 751/1, 756/2, 756/3, 755 w obrębie Dobryszyce.

6220.05.2011 (2011-03-21 13:29:46)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piotrkowskiej w miejscowości Blok Dobryszyce.


6220.04.2011 (2011-03-18 14:46:31)
Budowa budynku produkcyjno-usługowego do produkcji mebli bez lakierowania.


7624/01/2011 (2011-01-17 13:07:36)
Budowa zakładu stolarskiego bez lakierowania (montowanie mebli z gotowych elementów).