Uchwała II/303/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie opinii dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobryszycach o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Dobryszyce.


Uchwałą II/303/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 czerwca 2011 r. pozytywnie zaopiniowano wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dobryszycach o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Dobryszyce.Pliki do pobrania:
Plik  Uchwała II/303/2011
Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2011-07-12 15:01:18
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2011-07-12 15:01:44
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1095