Konsulatcje społeczne


Ogłoszenia (2012-08-28 14:41:21)
o spotkaniach z mieszkańcami sołectw: Zalesiczki [31.08.2012], Borowa [31.08.2012], Ruda [03.09.2012], Dobryszyce [03.09.2012], Rożny [04.09.2012], Borowiecko [24.09.2012], Blok Dobryszyce [24.09.2012].

Ogłoszenie (2012-08-27 10:46:20)
o spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Zdania.

Ogłoszenie (2012-08-24 14:08:12)
o spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Żaby.

Ogłoszenie (2012-08-24 14:03:07)
o spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Dobryszyce II

Ogłoszenie (2011-10-25 11:10:30)
w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012.

Ogłoszenie (2011-09-13 14:42:43)
o spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Dobryszyce.

Ogłoszenie (2011-09-12 15:01:46)
o spotkaniu z mieszkańcami sołectwa Dobryszyce II.
POPRZEDNI  2 / 2