Informacja


o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy w Dobryszycach dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.W dniach od 29 listopada 2012 roku do 10 grudnia 2012 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, dotyczące:

a) projektu uchwały Rady Gminy w Dobryszycach w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobryszyce,

b) projektu uchwały Rady Gminy w Dobryszycach w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobryszyce,a

c) projektu uchwały Rady Gminy w Dobryszycach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) projektu uchwały Rady Gminy w Dobryszycach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobryszyce.


Rejestr zmian
Opublikował w BIP Marcin Przybyłowicz 2012-11-29 15:18:03
Wytworzył
Ostatnia aktualizacja Marcin Przybyłowicz 2012-11-29 15:21:33
 
 
rejestr zmian Liczba odwiedzin: 1333