20126220.10.2012 (2012-10-04 08:06:02)
Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża "Blok Dobryszycki" na terenie działki o numerze ewidencyjnym 737/2.

6220.01.2012 (2012-01-04 11:39:03)
Wykonanie urządzeń wodnych: obudowy studni, montażu pompy głębinowej oraz poborze wód podziemnych - z ujęcia własnego - dla potrzeb deszczowni upraw rolnych.