2008Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. (2012-03-14 08:42:48)
W okresie od 10 grudnia 2008 r. do 6 lutego 2009 r. w Urzędzie Gminy Dobryszyce została przeprowadzona kontrola przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi.