20136220.23.2013 (2013-12-17 15:06:12)
Budynek warsztatu napraw samochodowych z myjnią samochodową.

6220.21.2013 (2013-10-23 09:52:55)
Budowa stacji odparowania (regazyfikacji) skroplonego metanu (LNG) w miejscowości Blok Dobryszyce.

6220.18.2013 (2013-08-28 13:28:06)
Budowa stacji odparowania (regazyfikacji) skroplonego metanu (LNG)

6220.08.2013 (2013-07-23 13:19:56)
Eksploatacja kruszywa naturalnego z projektowanego złoża "Blok Dobryszyce II" miejscowość Malutkie - działki nr ewid. 755, 756/1, 756/2, 756/3.

6220.09.2013 (2013-05-20 13:55:37)
Budowa budynku warsztatu na naprawy maszyn i urządzeń rolniczych oraz środków transportu.

6220.06.2013 (2013-05-07 13:00:55)
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 1058, 1059, 1060/4, 1056/1 położonych w obrębie 0004 w miejscowości Dobryszyce.

6220.03.2013 (2013-03-08 11:02:36)
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 35825 Dobryszyce