20156220.21.2015 (2016-01-12 09:45:39)
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcyjno-usługowy z lakiernią.

6220.16.2015 (2015-09-23 10:30:23)
Budowa budynku inwentarskiego-kurnika dla brojlerów o obsadzie nie większej niż 154 DIP oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.

6220.15.2015 (2015-08-03 11:00:05)
Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną oraz drogowo-budowlaną i ogrodzeniem.

6220.13.2015 (2015-06-29 13:38:13)
Budowa zakładu przetwarzania, w tym odzysku odpadów na działkach nr ewid. 739/17, 739/18, 739/20.

6220.08.2015 (2015-06-17 11:35:04)
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej "Lefranów" sieci Orange Polska S.A. nazwa stacji 88165/18039