2016Uchwała Nr II/32/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku (2016-02-22 08:21:31)
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobryszyce.